top of page
Systemisch werk_edited_edited.jpg

Systemisch werk

Systemisch werk: Systemisch werk

Opstellingen, Bert Hellinger Methode

Systemisch werk (familieopstellingen) is ontwikkeld door Bert Hellinger en gaat over de plek die jij inneemt in een systeem, bijvoorbeeld je familiesysteem. En hoe je je verhoudt tot anderen in dat systeem en de dynamieken die dat met zich meebrengt. 

Op een meestal onbewust niveau hebben systemische aspecten invloed op ons lichamelijke, psychische en emotionele welzijn en gezondheid.

Wanneer je bijvoorbeeld ergens in je leven (onbewust) iets op je schouders hebt genomen dat eigenlijk van een ander is (een ouder bijvoorbeeld) en dus niet bij jou hoort, kan dat ongemerkt veel energie van je nemen. In zo’n geval kan het verlichting geven als dat wat van de ander is (symbolisch) aan de betreffende persoon wordt teruggegeven. 

In de sessies die ik geef heb ik oog voor systemische aspecten (zoals dynamieken en verstrikkingen) en kan het grotere plaatje van jouw klacht en dat wat het nodig heeft via een (individuele) opstelling meer helderheid geven. Bij een individuele opstelling geven we verschillende elementen met behulp van voorwerpen in de ruimte een plek. Zo maken we dat wat in jou leeft, zichtbaar. 
Ook werk met opstellingen zonder fysiek elementen op te stellen maar met behulp van het voorstellingsvermogen. Bijvoorbeeld in het geval dat de client op de behandeltafel ligt en we een systemisch aspect tegen komen. 

Het mooie van Systemisch werk vind ik dat je (naast de familie) eigenlijk alles kan opstellen. Als we ‘je potentie’ bijvoorbeeld opstellen kun je door deze plek te voelen, ervaren hoe het is om daar contact mee te maken. Het opstellen van een 'klacht' of 'ziekte' kan de onderliggende oorzaak bloot leggen waarbij vaak ook helder wordt wat het nodig heeft om te bewegen naar herstel. 


Deze manier van werken kan inzicht geven en daarbij iets op een dieper niveau in jou transformeren of in beweging zetten.

Systemisch werk: Uitleg systemisch werk
bottom of page