top of page
Image by Aaron Burden

Methoden

Somatic Experiencing - Cranio Sacraal - Systemisch werk

Methoden: Methoden

De basismethode waarmee ik werk is de 'Somatic Experiencing' methode, een methode voor lichaamsgerichte trauma behandeling. Aanvullend werk ik met de 'Cranio Sacraal therapie' methode en 'Systemisch werk' (ook bekend als Familieopstellingen).

In de eerste plaats wil ik jou natuurlijk als mens ontmoeten, daar waar jij op dat moment bent. In het moment kijken we wat er nodig is en wat aansluit bij jouw hulpvraag en proces. 

Methoden: Methoden algemeen

LiCHAAMSGERICHTE TRAUMA THERAPIE - 'SOMATIC EXPERIENCING'

'Somatic Experiencing' (SE)  is een wetenschappelijk onderbouwde lichaamsgerichte methode voor het ontladen van stress en traumaverwerking, ontwikkeld door Dr. Peter Levine (en o.a. gebaseerd op de Polyvagaaltheorie van Dr. Stephen Porges).
Ons lichaam heeft van nature het instinctieve vermogen om spanning en stress af te voeren. Door onverwerkte traumatische ervaringen raakt dit instinctieve vermogen, de regulatie van het zenuwstelsel, verstoord. Het gevolg is dat het lichaam vastgelopen stress niet kwijtraakt en voortdurend, of in bepaalde situaties reageert alsof er nog steeds gevaar is of juist gevaar dat er wel is, niet wordt opgemerkt. Deze Posttraumatische stress klachten kunnen zich uiten in allerlei psychische, emotionele of fysieke symptomen die ook jaren na de gebeurtenis(sen) nog kunnen optreden. 
Tijdens een SE sessie verplaatsen we de aandacht naar zintuiglijke ervaring van de client (ook wel de ‘felt sense’ genoemd) en bewegen bewust en op gedoseerde wijze ‘in’ en ‘uit’ de spanning om vastgelopen spanning alsnog af te voeren. Omdat ‘uit’ de spanning bewegen pas mogelijk is als je toegang hebt tot gevoelens van ontspanning, richten we ons op de bewustwording van hulpbronnen van de cliënt. Deze hulpbronnen geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning en ondersteunen het verwerkingsproces.

Door dit (in afstemming met de cliënt) in hele kleine stapjes te doen, heeft de client zelf het proces 'in de hand'. De spanning wordt zo op een veilige en geleidelijke manier ontladen. En we kijken daarbij waar het lichaam zijn instinctieve zelfregulerende functie weer oppakt. Vecht of vlucht bewegingen die ‘toen’ (tijdens de stressvolle gebeurtenis) niet gemaakt konden worden, kunnen alsnog worden afgemaakt wat vastgelopen spanning een uitweg geeft en herstel van kracht en autonomie ondersteunt. Na elke ontlading (afvoer van spanning) ervaren mensen vaak een afname van hun stress-symptomen. Zo kan geleidelijk de rust in geest en lichaam terugkeren.

LICHAAMSWERK - 'CRANIO SACRAAL THERAPIE'

Cranio Sacraal Therapie (CST) is ontwikkeld door osteopaat John E. Upledger. Het is een zachte behandelmethode die zich richt op het opsporen, verbeteren en oplossen van blokkades in je lichaam. Een blokkade in het lichaam ontstaat als een heftige (stressvolle) gebeurtenis in het moment zelf niet volledig verwerkt kan worden.

Bij een CST sessie lig je (op een matras) op een behandeltafel en draag je bij voorkeur niet knellende kleding. Met behulp van afgestemde aanraking maak ik contact met je lichaam. Als er ergens een blokkade zit, is dit voelbaar in het bindweefsel. Door zachte manuele technieken en gerichte aandacht te gebruiken kunnen blokkades in het bindweefsel als het ware 'ontdooien' en afgevoerd worden. Hierbij kan ontlading van soms lang vastgezette spanning en/of trauma plaatsvinden. Soms is dit proces puur fysiek waarbij je warmte of juist kou kan ervaren, stromen, schokjes of verschuivingen. Soms komen emoties en/of in het lichaam opgeslagen herinneringen voorbij die verbonden zijn met de plek waar op dat moment gewerkt wordt. Zo kan je lichaam op een diep niveau ontspannen en herstellen. En bewegen richting zijn natuurlijke balans.

'SYSTEMISCH WERK'

'Systemisch werk' (familieopstellingen) is ontwikkeld door Bert Hellinger en gaat over de plek die jij inneemt in een systeem, bijvoorbeeld je familiesysteem. Hoe verhoud je je tot anderen in dat systeem en wat voor dynamieken brengt dat met zich mee?
Systemische aspecten hebben invloed op ons welzijn en onze gezondheid. Zowel lichamelijk, psychisch als emotioneel. Daar zijn we ons meestal niet van bewust. Wanneer je bijvoorbeeld ergens in je leven (onbewust) iets op je schouders hebt genomen, dat eigenlijk van een ander is (een ouder bijvoorbeeld) en dus niet bij jou hoort, kan dat ongemerkt veel energie van je nemen. In zo’n geval kan het bijvoorbeeld verlichting geven, als dat wat van de ander is, symbolisch aan de betreffende persoon wordt teruggegeven. 

In de sessies die ik geef heb ik oog voor systemische aspecten (zoals dynamieken en verstrikkingen) en kan het grotere plaatje van jouw klacht en dat wat het nodig heeft via een (individuele) opstelling meer helderheid geven. Bij een individuele opstelling geven we verschillende elementen met behulp van voorwerpen in de ruimte een plek. Zo maken we dat wat in jou leeft, zichtbaar. Ook werk ik soms met opstellingen met behulp van ons voorstellingsvermogen, zonder de elementen met behulp van voorwerpen echt in de ruimte op te stellen. 
Het mooie van ‘systemisch werk’ vind ik dat je (naast de familie) eigenlijk alles kan opstellen. Als we ‘je potentie’ bijvoorbeeld opstellen kun je door deze plek te voelen, ervaren hoe het is om daar contact mee te maken. Het opstellen van een 'klacht' of 'ziekte' kan de onderliggende oorzaak bloot leggen waarbij vaak ook helder wordt wat het nodig heeft om te bewegen richting herstel. 

Methoden: Methoden kort uitgelegd
bottom of page